Iluna Garbi
ha establecido las condiciones sanitarias para que se puedan celebrar mercados y ferias tradicionales

El Gobierno Vasco en colaboración con las Asociaciones de Desarrollo Rural y entidades locales ha establecido las condiciones sanitarias para que se puedan celebrar mercados y ferias tradicionales ( habitualmente semanales ) en Euskadi.

Gizarte-aisia- edo jai-izaera duten merkatu eta feriak ordea debekatuta jarraitzen dute eta ezingo dira ospatu alarma-egoeraren deklarazioak eta izan daitezkeen luzapenak amaitu arte.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian atzo publikatu zen moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan egiten diren nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionaletan (normalean, asterokoak), honako baldintza sanitario hauek beteko dira:

Postuetan:

 • Postuei dagokienez: pasabide batek banatu beharko ditu postuak, eta 6 metro egon beharko da postutik postura. Lau metroko gutxieneko banaketa baimentzen da aldeen artean.
 • Postu baten barruan, saltzaileek gutxienez bi metroko tartea gorde beharko dute beren artean, eta, lanpostuaren neurriek ezinezko egiten badute tarte fisiko hori egotea, operadore bakar batek egingo du merkataritza-jarduera.
 • Postuen arduradunek erabili eta botatzeko eskularruak jarri beharko dituzte bezeroen eskura. Dena dela, ezinbestekoa izango da eskularruak erabiltzea salgai dauden produktuak ukitzeko. Era berean, gel desinfektatzailea banatzeko gailuak izan beharko dituzte, saltzaileek eta erabiltzaileek erabiltzeko.

Erabiltzaileak:

 • Joateko baimena izango dute etxebizitza gertu duten pertsonek edo beste arrazoi batzuengatik presentzia behar bezala justifikatu dezaketenek. Kasu guztietan, beraien artean bi metroko distantzia utzi beharko dute gutxienez.
 • Udaltzaingoak, Babes Zibileko boluntarioen elkarteek eta, oro har, agintaritzaren agenteek zainduko dute gutxieneko baldintza horiek errespetatzen direla, eta, beharrezkoa izanez gero, sarbidea kontrolatuko eta arautuko dute, baimenik gabeko sarrerak, jendetza pilatzea, eta, ahal den neurrian, salerosteko helburua ez den edozer kontaktu sozial saihesteko.

Garbiketa:

 • Merkatuak sortutako hondakinak poltsetan utzi beharko dira, garbiketako eta zaborra biltzeko udal-zerbitzuek horretarako jarritako edukiontzien barruan, eta, nolanahi ere, udal-ordenantzetan edo bandoetan ezartzen diren zehaztapenak bete beharko dira.

Con respecto a la venta ambulante en vehículos-tienda, también se ha informado sobre diversas medidas a tener en cuenta.

Horario:

 • La venta ambulante de alimentos y productos de primera necesidad se realizará en el horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas.

Reparto:

 • El reparto y entrega de alimentos y productos los realizará una persona por vehículo, que deberá ir provista de guantes, mascarilla y gel desinfectante.
 •  Se priorizará la venta casa a casa y, de no ser posible, deberán evitarse las aglomeraciones en la vía pública y garantizarse, en todo caso, la distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre los consumidores y entre estos y el vendedor.
 • El tiempo de permanencia de los vehículos desde los que se realice la venta ambulante deberá ser el estrictamente necesario para que los consumidores puedan adquirir los alimentos y productos de primera necesidad, evitándose demoras innecesarias.

Limpieza y desinfección:

 •  Deberán extremarse las medidas de limpieza y desinfección del vehículo utilizado para la venta ambulante, que se llevarán a cabo diariamente.

Baldintza hauetan aldaketak egongo balira, gure blogean aurkituko dituzue eta eskura izango dituzue. Hala ere, Urremendi Landa Garapen Elkartearekin jar zaitezkete harremanetan gure email urremendi@urremendi.org edo 94 625 76 09 telefonoan informazio gehiago eskatzeko.

Erlazionatutako mezuak